دانلود فایل پژوهش: دانلود پروژه رشته تربیت بدنی درباره عناصر و عوامل هواشناسي – قسمت دوم

دانلود پایان نامه

: داده هاي ايستگاه A

: داده هاي اصلاح شده براي ايستگاه

: شيب خطي که داده هاي مربوط به آن صحيح می باشد.

: شيب خطي که داده ها بايد اصلاح گردد.

همان گونه که ديده مي گردد در نمودار بناک سادات ، در شيب خط تغييرات زيادي هست که اين شکستگي نشان دهنده ناهمگني می باشد .

سال قسمت
1378 تا 1376 اول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید