دانلود پژوهش: دانلود پروژه رشته محیط زیست در مورد زباله عامل بيماري زا يا طلاي كثيف – قسمت اول

زباله

 • عامل بيماريزا
 • FHG
 • مواد خام چندين كارخانه بزرگ صنعتي كه در صورت عدم مديريت مي تواند مشكل ساز باشد

000/000/200 هزينه جمع آوري

000/000/150 زباله را از مردم بخرند

 

انواع زباله

 • زباله شهري
 • زباله صنعتي
 • زباله خطرناك

 

زباله شهري

اجزاي تشكيل دهنده مشخصات
پس ماند مواد غذايي باقي مانده مواد گوشتي و ميوه وسبزيجات

در شرايط آب و هوايي گرم به سرعت تجزيه مي شوند.

آشغال 1)‌قابل سوختن مثل كاغذ و پلاستيك ، چرم ، لاستيك ، مقوا ، منسوجات و چوب

2)غير قابل سوختن مانند : سفال ، شيشه ، قوطي حلبي ، قوطي آلومينيومي ، خاك ، ضايعات ساختماني و فلزات

خاكستر و مواد‌باقيمانده موادي كه از سوختن چوب و زغال سنگ كك و ساير زباه هاي اشتعال پذير باقي مي ماند

مواد باقيمانده ناشي از فرآيند نيروگاه ها در اين دسته قرار نمي‌گيرند.

 

 

از چوب براي

 • بخاري
 • هيزم
 • ورق نئوپان

آشغال و قطعات ساختماني در خارج دوباره در ساختمان بهره گیری مي گردد  

قوطي حلبي

3)خاكستر و مواد باقي مانده

1- موادي كه از سوختن چوب و زغال سنگ و سنگ كك و ساير زباله هاي آشغال پذير باقي مي ماند

2- مواد باقيمانده ناشي از فعاليت نيروگاه ها دراين دسته بندي قرار نمي‌گيرند .

 

بازيافت : شيشه نوشابه ، پلاستيك

بهره گیری مجدد : روزنامه به خشكشويي

بازيافت مواد زاد يا همان بازيافت

35% زباله شهر تهران قابل بازيافت

65% كمپوست سازي

5% غير قابل بهره گیری

بازيافت انرژي :

بيوگاز (‌متان )

سوزاندن زباله

دوده از زير زباله عبور كرده و ضمن خشك كردن زباهل دوده به زباله مي چسبد وفقط هواي گرم وارد طبيعت مي گردد و دوده گرفته مي گردد .

 

 

‌استحصال گاز متان از گود زباله :

هر سه كار خوب نيست

                                                          چوب بخاري

مثلاً پوست هندوانه ç كود ç درخت ç چوب نئوپان ç برگ

روش هاي جمع آوري و دفع زباله :

 

 

كاغذ                                                                       سود1)خريد از فروش

مقوا     18 تومان از مردم بخرند 18 تومان سود مي برند     

شيشه                                                                   سود2) كاهش هزينه‌هاي جمع آوري

آهن

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

 

 

25% زباله كاهش پيدا مي كند

18 عدد سكه بهار آزادي در هر ماه قرعه كشي مي گردد

پلاستيك را ذوب مي كنند

چرم: زير خاك بعد از 1 الي 2سال مي گذرد وچون قطعات آن ريز می باشد زياد در فكر بازيافت آن نبودند .

شكل

در خارج مي سوزانند و از حرارت برق و از برق صنايع كار مي كنند و 44 نوع آلياژ از اين استخراج مي كنند .

در ايران باطلق و نخ فعلاً كاري نمي كنند .

مي فروشندè حرارتè از طريق سوزاندنçآلودگي هواçتصفيهçكربن‌مي‌فروشند

 

منسوجات

در هند

خشك           200 روپيه

 

چوب

 

اگر به درد نئوپان نخورد تبديل به كود مي كنند

كامپوست سازي = تبديل زباله به كود در شرايط هوازي

شيشه ذوب مي كنند .

سفال و ضايعات ساختماني

 

                                      مواد نرم çبراي پركردن چاله ها

دو نوع خاك داريم :

                                      مواد سفت (‌همراه با بتن )

اين خاكها را به مكاني مي برند و سرند مي كنند و تبديل به مواد نرم و مواد سفت مي گردد.

حلبي و فلزات آهني را مي توان ذوب كرد .

 

زباله ويژه :

شهرداري حاضر به جمع آوري آن نباشد . هزينه حمل و نقل آن به عهده توليد كننده

وسايل حجيم مثل يخچال و كولر – كامپيوتر ، تلفن همراه

در هند: گاو مرده به عنوان زباله ويژه می باشد

در ايران : درخت ، ناخاله هاي ساختمماني

 

منابع توليد زباله‌ي شهري

منبع فعاليت نوع زباله
مراكز مسكوني

آپارتمان هاي كوچك

مجتمع هاي بزرگ

پسماند مواد غذايي

آشغال خاكستر

خاكسترهاي ويژه

مراكز تجاري فروشگاه ها – مغازه ها – هتل – تعميرگاه ها – مراكز پزشكي و بعضي از دانشگاه ها – رستوران ها پسماند مواد غذايي

آشغال خاكستر

ضايعات ساختمامي

زباله هاي ويژه

زباله هاي خطرناك

مراكز بار خيابان – كوچه – پارك- سواحل – بزرگراه ها و … آشغال و زباله هاي ويژه می باشد

 

زباله هاي صنعتي

1-تفاوت با زباله شهري

1)حجم زياد ، نوع يكنواخت ، فاصله دور

2) مديريت مشكل ، چو حل گردد آسان گردد

 

زباله هاي خطرناك

1) آشغال پذيري       هر ماده‌آي كه با كوچكترين جرقه آتش بگيرد

2) خوردگي    باطري

3) راديو اكتيويته – اكتيويته

4) زباله هاي سمي

 

زباله هاي بيمارستاني

 • زیرا داراي زباله خانگي هستند
 • زباله هاي بيماري زا
 • اجزايي از بدن بشر

 

 

خدمات شهري

 • تركيب فيزيكي زباله

 

اطلاعات مربوط به تركيف فيزيكي زباله شامل

       1- تعيين مواد تشكيل دهنده زباله

 • آناليز ابعاد ذرات
 • مقدار رطوبت
 • جرم مخصوص زباله

 

مواد تشكيل دهنده زباله

وزن كل در روز : 900000 كيلو

رديف نام ماده % وزن كل قيمت واحد درآمد
1 كاغذ – مقوا 3 6000 هركيلو86‌تومان
2 شيشه 5/1 3000 120 36000
3 پلاستيك 2 4000 150
4 لاستيك 3 6000 60
5 پارچه 2 4000 50
6 چرم 5/0 1000 صفر
7 ضايعات غذايي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید