Posted in فایل های رشته روانشناسی

راهنمای پایان نامه درباره : مفهوم امنیت عاطفی

امنیت عاطفی، حالتی را گویند که در آن شخص از ارضای نیازهای عاطفی خود، به ویژه ارضای نیاز خود به محبوب بودن، احساس اطمینان کند…..

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه موضع‌گیری نظری درخصوص امنیت عاطفی

۲-۳-۱٫ مفهوم امنیت از جمله نیازهای اساسی بشرکه دربیشتر نظریه‌های روان شناسان و نیز پژوهش های آنان درباره خصوصیات انسان، مشاهده می گردد،نیاز به امنیت…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

پایان نامه دانشگاهی : تاثیر مهارت‌های هیجانی بر وضعیت روانشناختی

پژوهشگران مختلف ابراز داشته اند که مهارت‌های هیجانی بر سلامت حافظه و نیروی عقل، ادراک، معنا بخشی تجربه ها، داوری صحیح، تصمیم گیری مناسب و…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

راهنمای پایان نامه – مدل مهارت‌های هیجانی گلمن (۱۹۹۵،۱۹۹۸)

یکی از برجسته ترین نظریه پردازان مهارت‌های هیجانی دانیل گلمن است که در ابتدا نظریه خود را با الهام از یافته های مایر و سالووی…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

نگارش پایان نامه با موضوع دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی

این مدل نیز کیفیت زندگی زناشویی را در طول شش بعد بررسی می­ کند، که همه آن‌ها به جز یک بعد شبیه به طبقات مدل…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

پایان نامه با موضوع نظریه های کیفیت زندگی زناشویی

۲-۱-۷٫ نظریه های کیفیت زندگی زناشویی روانشناسان ونظریه­پردازان رشته‌های علوم انسانی در رابطه باکیفیت زندگی زناشویی و روابط فی مابین زوجین نظریات مختلفی را ارائه…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد : کیفیت زندگی زناشویی مطلوب

در گذشته کیفیت زندگی زناشویی مطلوب برآوردن نیازهای ضروری زوجین بدون تغییری خاص در آن بود. این همان معنای دانش فرمانش اولیه را می­رساند، یعنی…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی

۲-۱-۴٫ عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی از عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی می­توان به عوامل فردی، عوامل ارتباطی و عوامل خارجی اشاره کرد….

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

پایان نامه نگرشهای مربوط به ازدواج و طلاق عوامل ارتباطی

نگرشهای مربوط به ازدواج و طلاق: آماتو[۱] و راجرز[۲] (۱۹۹۹) به بررسی رابطۀ بین نگرش­های مربوط به طلاق و کیفیت زناشویی پرداختند. آنها پیشنهاد کرده­اند…

Continue Reading...
Posted in فایل های رشته روانشناسی

پایان نامه اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی

۲-۱-۳٫ اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی محققان برای آسانی در سنجش، همچنین عملیاتی کردن مفهوم کیفیت زندگی زناشویی، آن را به چهار بٌعد اساسی…

Continue Reading...